Coaching

Jij en jouw hond zijn een goed team. Je begrijpt elkaar meestal goed, maar soms loop je toch nog tegen bepaalde zaken aan. Ze maken je onzeker en je twijfelt of je het wel goed doet. Coaching kan helpen bij nieuwe inzichten in de relatie met jouw hond. Via coaching ontstaat er bewustwording van hoe jullie relatie is en leer je via eigen inzicht jezelf verder te ontwikkelen.
Coaching is niet gelijk aan het volgen van gedragstherapie. Bij het laatste ligt de focus op een gestelde diagnose en een, in de meeste gevallen, bijpassend therapie plan. Met coaching werk je vanuit eigen inzicht naar het behalen van zelf gestelde doelen. Coaching past goed bij mensen die bijvoorbeeld al veel trainingservaring hebben, maar graag meer verdieping in de relatie willen. Ook kan coaching ondersteunen wanneer je onzeker bent en blijft over de relatie met jouw hond of over zijn gedrag. Voor de start van ieder nieuw coachingstraject vindt er altijd een verkennend gesprek plaats. Tijdens dit gesprek kijken wij of er een klik is en of coaching past bij jou en jouw wensen. Vanuit dit gesprek kan het zijn dat er eerst een gedragsanalyse nodig blijkt, waarvoor de opties vervolgens besproken worden. De kosten van het verkenende gesprek worden retour gegeven wanneer er gestart wordt met een coaching traject. Coaching kan zowel frequent als minder frequent gevolgd worden.

Coaching traject
De coaching sessies worden gegeven op onze locatie in Barendrecht of Ridderkerk. Ook kan er gekozen worden om de coaching op een praktijk locatie te doen, zoals het park. Bij de coaching wordt gewerkt met minuten kaarten. Per sessie worden het aantal minuten van de sessie van de kaart geschreven. De ene sessie vraagt meer tijd dan de andere en via deze weg worden de minuten het meest optimaal gebruikt. Iedere sessie duurt minimaal 20 minuten en maximaal 60 minuten.


E-mailen
Info
Instagram