Gedragsanalyse

Door jaren ervaring weten wij hoe belangrijk het is om een goede analyse te maken van wie jouw hond is, hoe jullie relatie is en waarom hij doet wat hij doet. Onze visie is dat het zien van mens en hond door meerdere teamleden bijdraagt aan een complete analyse. Het gedragsanalyse traject wordt ingezet wanneer mensen één of meerdere hulpvragen ervaren rondom het gedrag van hun hond. In het traject zijn verschillende aspecten verwerkt om een zo helder mogelijk beeld te kunnen formuleren.


Verkennend gesprek
Voor de start ontvang je een korte vragenlijst. De vragenlijst zal, samen met alle relevante aanvullende informatie, tijdens een verkennend gesprek worden doorgenomen. Dit gesprek wordt gedaan door Sharon van Wijngaarden. Het gesprek vindt plaats op onze locatie in Barendrecht of Ridderkerk (definitieve locatie na aanmelding) en is in de meeste gevallen met hond/honden.

Huisbezoek
Hoe de hond thuis (of eigen omgeving) is, geeft vaak belangrijke informatie voor de analyse. Ieder analyse traject bevat daarom een huisbezoek van 90 minuten. De huisbezoeken worden gedaan door gedragstherapeut Maryke Barendregt. De regio voor de huisbezoeken die binnen het traject vallen zijn: Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam Zuid, H.I. Ambacht, Zwijndrecht en Hoeksche Waard. Woon je buiten deze gemeenten, maar wil je toch een huisbezoek? Dan worden er extra kosten berekend. Deze zullen na aanmelding worden gecommuniceerd.


Dierenarts consult
Gedragsdierenarts Virginia Kaat onderzoekt na de eerste bevindingen van het huisbezoek de hond. Dit onderdeel is verplicht. Door de jaren heen zien wij dat veel gedragingen voortkomen (of nog direct veroorzaakt worden door) medische aandoeningen. Virginia is gespecialiseerd in het kijken naar gedrag en hoe dit zich kan verhouden tot eventuele medische aandoeningen. Zij kan de observaties van de gedragstherapeuten vertalen naar haar consult. Ben je doorverwezen door een dierenarts? In veel gevallen blijft een consult bij Virginia een vast onderdeel van de analyse. Is er uit de verwijzing van de (eigen) dierenarts al een diagnose gesteld, dan kijken wij bij aanmelding hoe hier het beste mee omgegaan kan worden en hoe dit zich verhoudt tot het dierenarts consult vanuit de analyse.

Observatie & coaching
In het vervolg van het traject worden twee observatie en coaching consulten gedaan door Sharon van Wijngaarden. Met de verkregen informatie vanuit Maryke en Virginia zal in deze sessies een vervolg gemaakt worden. Bij deze sessies ligt de focus op het uitbreiden van de gedragsadviezen gesteld door Maryke en op de mens/hond relatie. Deze sessies worden gehouden op één van onze locaties, zodat mens en hond ook in een andere setting dan thuis gezien kunnen worden. Na deze sessies ontstaat een voorlopige diagnose/voorlopig beeld. Aan de hand van deze sessies worden 4 vaardigheidslessen ingepland ter ondersteuning van de diagnose. Hoe dit eruit ziet verschilt uiteraard per mens/hond combinatie.

Vaardigheidslessen
Vaardigheidslessen worden gegeven door ondersteuners (kynologisch instructeurs). Dit kunnen bijvoorbeeld lessen in de praktijk zijn, speurlessen ter ondersteuning van ontspanning, balans en coördinatie ter verbetering van het lichamelijk en geestelijk gestel van de hond, enzovoort. De lessen worden zo opgezet en ingedeeld dat ze, binnen een veilige setting, het best bij de hulpvraag passen. Bij deze lessen ontvang je oefeningen die thuis geoefend moeten worden.

Eind Analyse
Na alle sessies en lessen ontvang je een kort verslag met daarin de bevindingen en het advies voor een eventueel vervolg. De analyse is bedoeld om een helder startpunt te creëren. Soms is dit voldoende om zelfstandig verder aan de slag te gaan, maar soms is er meer ondersteuning nodig. In geval van het laatste volgt er een voorstel vanuit het team voor het vervolg.
Ben je voor jouw hond verzekerd? Dan kun je in de meeste gevallen een deel van de trajectkosten via de verzekeraar terugkrijgen. Informeer bij de verzekeraar naar de voorwaarden.










E-mailen
Info
Instagram